Forbrukslån
Forbrukslån

Den nominelle renten er den prosentsatsen som banken har fastsatt at de skal ha i rente på et lån. Ofte er denne angitt som et intervall, f.eks. mellom 8 og 19%. Da vil den nominelle renten ligge et sted i dette intervallet. Men, hvilken rentesats det blir avhenger av kredittvurderingen som foretas. Ut fra resultatet av denne vil banken beslutte hvilken rente du skal bli tilbudt.

Den nominelle renten

I prinsippet trenger du egentlig ikke å se på den nominelle renten. Denne renten gir deg nemlig ikke det reelle innblikk i hvor mye du må betale for et lån. Dette fordi denne rentesatsen ikke har inkludert gebyrer eller andre kostnader som er forbundet med et forbrukslån.

Den effektive renten

Dette er et mål på den totale kostnaden ved et forbrukslån. Den effektive renten inkluderer alle andre kostnader, som etableringsgebyr, månedlige termingebyr og eventuelle andre gebyrer, i tillegg til den nominelle renten. Derfor må du bruke den effektive rentesatsen om du skal regne ut hva lånet vil koste deg. Du trenger da ikke å ta med diverse gebyrer i regnestykket, siden de allerede er en del av renten. Når du ser på rentenivået hos de ulike banker er det altså viktig å se på den effektive renten.

Som nevnt i første avsnitt så får du ikke noen rentesats fra banken før du faktisk har søkt om et lån. Så skal en sammenligne er det nødvendig å søke flere steder. Du vil da motta et tilbud fra banken og kan sammenligne hvilket forbrukslån som blir det rimeligste for deg.