Forbrukslån
Forbrukslån

Forbrukslån er en nyttig løsning om en kommer ut for kortvarige økonomiske problemer. De aller fleste har en plan for lånet, og hvordan de skal løse tilbakebetalingen. Lån er vurdert og alle utgifter sjekket før en går til skrittet å låne. Det har dessverre vist seg at ikke alle har vurdert dette like godt. Det er da problemene kan dukke opp.

Hva gjør man når problemet er der?

Har man et forbrukslån er det som regel godt planlagt hvordan en skal løse tilbakebetalingen. Det skjer dessverre at enkelte ikke har planlagt godt nok, og dermed havner i økonomiske problemer. I tillegg tas kanskje et ekstra lån for å forsøke å rydde opp i gammel gjeld. Det første du må gjøre om du havner i en gjeldskrise er å begrense bruken av penger. Ta kontakt med alle dine kreditorer, skriftlig. Legg frem hvilken situasjon du har kommet i og be om hjelp til en løsning. I denne prosessen er det viktig at du har tenkt ut hvordan det kan løses. Det viser kreditorene at du har betalingsvilje, og det hjelper.

Budsjett

Har du fått en ny avtale med kreditorene dine er neste steg å ha en god plan som gjennomføres. Ikke bare for tilbakebetaling av lånet, men for hele privatøkonomien din i lang tid fremover. Det sier seg selv at en gjeldskrise ikke lar seg løse over kort tid. Sett opp et budsjett hvor alle inntekter og utgifter hver måned er tatt med. Har du flere forbrukslån setter du av mest til de høyeste lånene. Budsjettet er smart å legge frem for kreditorene dine også. Ha med en liten buffer i budsjettet ditt til uventede utgifter. Til og med kr 50 hver måned blir til større summer til slutt.