Forbrukslån
Forbrukslån

Det er ikke å komme fra at et lån uten sikkerhet kan bli kostbart. Trenger du et forbrukslån bør du derfor sjekke rentenivået, slik at du finner en rente som er bra for deg, og din økonomi. Hvordan kan man så finne et forbrukslån med lav rente?

Finn flere tilbud og banker

Vil du finne en lav rente på et forbrukslån må du lete etter flere forskjellige banker. Her kan man benytte bankenes låneeksempler som et utgangspunkt. Sjekk bankens renteeksempler opp mot andre, og da vil du få et hint om hvilken bank du vil søke hos. Renteeksemplene vil ikke være reelle for deg, da renten varierer fra lån til lån. Leser du nøye hos hver bank ser du at renten settes etter en kredittsjekk. Dermed er det egentlig din økonomiske situasjon som bestemmer rentenivået. Kommer du ut med en dårlig score på denne må du regne med en høyere rente enn renteeksemplet til banken.

Få lav rente

Kredittsjekken er altså det som bestemmer din rentesats på et forbrukslån. Søk derfor lån hos flere banker, som har lave eksempelrenter. Du må gjerne benytte en låneagent, eller flere, til denne jobben. Når du så blir kredittsjekket hos bankene vil du i tillegg kanskje komme forskjellig ut hos hver enkelt. Det kommer helt an på hva de legger inn, for en sjekk. Vil du ha lav rente må du få en god kredittscore. Det vil si at resultatet ditt hos kredittopplysningsselskapene må komme ut i den «grønne sonen». Gjør du det vil du få laveste rente hos de aller fleste bankene. Gjør du det ikke, kan det være en ide å forbedre egen situasjon, før en søker på nytt. Bedre kredittscore – jo bedre rente.