Forbrukslån
Forbrukslån

Når banken innvilger deg et forbrukslån handler det mye om tillitt. Den har ingen garanti for at du betaler tilbake pengene ettersom forbrukslån er usikrede, og derfor handler alt om hvorvidt de kan stole på deg. De kan likevel gjøre en risikoanalyse på forhånd, og en viktig del av dette er å sjekke landets kredittregistre. Her kan de som du har betalingsanmerkninger som følge av tidligere manglende betaling. Dersom du sitter med en slik anmerkning er det nesten alltid garanter at du vil få søknaden avslått. Derfor må du kvitte deg med denne før du søker om lån.

Inntekt er en viktig del ved søknad om forbrukslån

Grunnen til at inntekt spiller så stor rolle, er hva den sier om din betalingsevne. Naturligvis vil en med høy inntekt ha bedre betalingsevne enn en person med lav inntekt såfremt gjeldsnivåene ikke er særskilt høye. Ofte vil du se at banker og andre institusjoner som tilbyr forbrukslån stiller minimumskrav til brutto årsinntekt. Typisk vil de kunne kreve at du tjener kr 200 000 brutto per år før du kvalifiserer til forbrukslån, og dette gjøres utelukkende for å minimere risikoen.

Gjeld og forbrukslån

Gjeld og forbrukslån henger like tett sammen som inntekten din, ved at det gir en viktig indikator på din betalingsevne. Dersom du sitter med høy inntekt, men også en svært høy gjeld kan banken danne seg et bilde av hvor mye du må bruke til å dekke renter på eksisterende gjeld hver måned. Dersom dette tallet er svært høyt vil det bety at du har en lavere betalingsevne. For å oppnå best mulig vilkår burde du ha en lav gjeld blandet med høy inntekt slik at ratioen er i din favør.