Forbrukslån
Forbrukslån

Tidligere hadde kreditorselskapene rett til å lagre betalingsanmerkninger opptil 3 år. Dette ble senere endret ved at stortinget i 2005 vedtok en ny lov som sier at de skal slettes umiddelbart etter at du har gjort opp regningen. Enda de skal slettes umiddelbart, er det ikke alltid at det går like fort som dette skulle tilsi. For å slette betalingsanmerkningen kan man kontakte alle kreditorselskaper og be om fortgang i saksbehandlingen. Kreditorer må slette betalingsanmerkningen så fort den fulle summen er innbetalt, og dette inkluderer alle typer ekstrakostnader slik som renter og morarenter samt inkassosalær. I Norge er de fleste kreditorer villige til å slette anmerkningene innen kort tid, men alle selskapene har forskjellige rutiner på dette området.

Betalingsanmerkninger sperrer deg ute fra andre typer lån

For å få fortgang i saksbehandlingen burde du selv ringe inn og snakke med en representativ. Ettersom de plikter å hjelpe deg med dette, har de ingen rett til å avslå et krav om hjelp. Det vil vanligvis gå mellom 3-4 uker fra du har bedt om sletting til at navnet ditt er fjernet fra hele registeret. Grunnen til at de fleste vil ha fjernet betalingsanmerkningene er at de sperrer en ute fra å ta opp andre typer lån. Forbrukslån og billån er nesten umulig å oppnå dersom man har betalingsanmerkninger liggende. Siden mange er helt avhengige av lån til hus og bil kan dette ha store konsekvenser dersom man ikke blir kvitt betalingsanmerkningene innen kort tid.

Kravet skal slettes automatisk

Dersom et krav står ubetalt og man er ute av stand til å betale i tide, vil det slettes automatisk etter fire år. Dersom kreditoren velger å trekke skyldneren til retten eller tvisterådet så kan denne slettingen utsettes. Det finnes også heftelser med forskjellig type saksbehandling. Et eksempel er heftelser i eiendom som betyr at man har pantsatt hus, hytte eller tomt i bytte mot en kredittlinje. Betalingsanmerkninger som følge av misligholdt gjeld knyttet til eiendom tar vanligvis mye lenger tid å bli kvitt.